இலவச அக்குபிரஷர் பயிற்சி

இலவச அக்குபிரஷர் பயிற்சி
நமது அறக்கட்டளையின் மூலமாக மேற்கண்ட பயிற்சி இலவசமாக திரு,தியாகராஜன்
அவர்களால் கற்பிக்கப்படுகிறது.விருப்பமுள்ளவர்கள் கலந்துகொண்டு பயிற்சி பெற வேண்டுகிறோம்.
தொடர்புக்கு:9842782664

Dhaya Oli Iyyakkam

Recently we conducted one training programme to the 8th std students of Sridhrma sastha matriculation school.more than 150 students has participated in the training.